Tijdens het eerste consult inventariseren wij uw wensen.  De toestand van uw gebit en/of het probleem waarvoor u bent verwezen, wordt in kaart gebracht. Vervolgens bespreken wij met u wat de behandelmogelijkheden zijn waarna wij in overleg met u een voor u op maat gemaakt behandelplan maken. Dit behandelplan sturen wij u toe, samen met een specifieke kostenbegroting. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Aan het eerste consult en de (meegezonden) röntgenfoto’s die eventueel gemaakt of beoordeeld worden zijn kosten verbonden. Wij raden u aan om deze begroting vóór de behandeling begint op te sturen naar uw verzekeraar zodat u weet wat uw verzekeraar u zal vergoeden. U -en uw verwijzende tandarts of tandprotheticus- ontvangt tevens een brief waarin de geplande behandeling staat beschreven.

Afspraken en openingstijden

Voor behandelingen is de praktijk op alle werkdagen geopend van 8.15 tot 17.00 uur. Behandelingen vinden uitsluitend plaats na afspraak. Meestal zijn voor een behandeling meerdere afspraken nodig die wij graag van tevoren vastleggen. Indien u een afspraak niet kunt nakomen en u deze niet tenminste twee werkdagen van tevoren afzegt, kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Telefonische bereikbaarheid

  • Voor afspraken of inlichtingen: op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur op 010-2909509.
  • Voor spoedgevallen: 010-2909509 van 8.30 tot 16.30 uur.
  • Bij ernstige spoedgevallen buiten deze tijden kunt u contact opnemen met 06-24624890, uw huistandarts, de waarnemer van uw huistandarts, uw huisarts of de EHBO.

Medische gegevens en uw privacy

Tijdens het eerste consult wordt u verzocht een medische vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze lijst wordt uw gezondheid besproken. Wij verzoeken u tijdig wijzigingen in uw gezondheidstoestand of medicijngebruik te melden. Uw medisch dossier blijft binnen het behandelcentrum.

Informatie en klachten

Wij doen ons uiterste best om u de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit met ons, blijf er niet mee lopen. Geef uw opmerkingen door aan de betreffende behandelaar. Een afspraak maken via de assistente kan natuurlijk ook. Ons streven is om alle klachten in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarin u niet helemaal tevreden bent, dan kunt u de volgende stappen volgen:

  1. Bespreek de klacht met de behandelaar of met uw tandarts. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op of vindt u samen een oplossing.
  2. Houdt u vragen of onduidelijkheden? Bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, 0900-2025012) verkrijgt u deskundige informatie over tandheelkundige behandelingen of over het indienen van klachten.
  3. Als dit niet werkt, kunt u zich wenden tot de KNMT. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan tussen u en ons bemiddelen met als doel alsnog een oplossing te vinden.

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT). U ontvangt vóór de behandeling een voor u op maat gemaakt behandelplan met gespecificeerde kostenbegroting. Indien deze begroting met meer dan 15% wordt overschreden door andere oorzaken dan een tariefswijziging, wordt u daarover vooraf geïnformeerd. Een vervolgbehandeling wordt niet uitgevoerd wanneer er nog onbetaalde rekeningen zijn. Betalingen minder dan €250,- rekenen wij bij voorkeur contant of per PIN af.

Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 

Maak vandaag nog een afspraak!

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?  Maak vandaag nog een afspraak via het formulier of bel ons op 010 290 9509.

tandheelkundig centrum wilhelminapier
Icoon - Check Icoon - Locatie Icoon - Telefoon Icoon - Zoeken Icoon-Social-Facebook Icoon-Social-LinkedIn Logo - Bollen