Werkwijze

Een eerste afspraak bestaat altijd uit een intake-afspraak. Voor dit gesprek en de eventuele röntgenfoto worden kosten berekend. Wanneer besloten is welke behandeling zal worden uitgevoerd, ontvangt u daarvoor binnen enkele dagen een nauwkeurige begroting. Wij raden u aan om deze begroting vóór de behandeling begint op te sturen naar uw verzekeraar zodat u weet wat uw verzekeraar u zal vergoeden. U -en uw verwijzende tandarts of tandprotheticus- ontvangt tevens een brief waarin de geplande behandeling staat beschreven.

Afspraken en openingstijden

Voor behandelingen is de praktijk op alle werkdagen geopend van 8.15 tot 17.00 uur. Behandelingen vinden uitsluitend plaats na afspraak. Meestal zijn voor een behandeling meerdere afspraken nodig die wij graag van tevoren vastleggen. Indien u een afspraak niet kunt nakomen en u deze niet tenminste twee werkdagen van tevoren afzegt, kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Telefonische bereikbaarheid

  • Voor afspraken of inlichtingen: op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur op 010-2909509.
  • Voor spoedgevallen: 010-2909509 van 8.30 tot 16.30 uur.
  • Bij ernstige spoedgevallen buiten deze tijden kunt u contact opnemen met 06-24624890, uw huistandarts, de waarnemer van uw huistandarts, uw huisarts of de EHBO.

Medische gegevens en uw privacy

Tijdens het eerste consult wordt u verzocht een medische vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze lijst wordt uw gezondheid besproken. Wij verzoeken u tijdig wijzigingen in uw gezondheidstoestand of medicijngebruik te melden. Uw medisch dossier blijft binnen het behandelcentrum.

Informatie en klachten

Als u niet tevreden bent, meldt dit dan bij de balie of bij de behandelend tandarts. Wij zullen proberen om samen met u een oplossing te vinden. Dit lukt in bijna elk geval! Mochten wij er gezamelijk toch niet uit kunnen komen, dan kunt u terecht bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, 0900-2025012; 0,25 p.m.). Hier verkrijgt u deskundige informatie over tandheelkundige behandelingen of over het indienen van klachten. Voor meer informatie www.knmt.nl

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde NMT. U ontvangt vóór de behandeling een begroting die wij graag getekend terug ontvangen. Indien deze begroting met meer dan 15% wordt overschreden door andere oorzaken dan een tariefswijziging, wordt u daarover vooraf geïnformeerd. Een vervolgbehandeling wordt niet uitgevoerd wanneer er nog onbetaalde rekeningen zijn. Betalingen minder dan €250,- rekenen wij bij voorkeur contant of per PIN af. Nota’s dienen binnen 30 dagen te zijn voldaan, ook als u betaalt via een zorgverzekeraar. Na 30 dagen wordt 1% rente per maand in rekening gebracht.

Maak een afspraak

voor het inplannen van een intake-consult.
telefoon  010 - 290 95 09
Kwaliteit gegarandeerd