Klikgebit  –  Vergoeding door uw ziektekostenverzekering

Normaal gebit zonder implantaten

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed uit de basisverzekering. De resterende 25%, ook wel de verplichte eigen bijdrage genoemd, wordt in rekening gebracht bij de verzekerde. Afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten kan deze verplichte eigen bijdrage gedeeltelijk of geheel van de verzekeraar terug worden verkregen.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het kunstgebit zonder implantaten.

Klikgebit (gebit met implantaten)

Wanneer het niet (meer) mogelijk is een goed functionerend kunstgebit zonder implantaten te maken, of wanneer het bestaande kunstgebit zonder implantaten echt niet goed zit, kan een klikgebit bij de verzekeraar worden aangevraagd. Het klikgebit wordt dan, indien deze aanvraag wordt goedgekeurd, vergoed uit de basisverzekering. Wel is er een wettelijk verplichte eigen bijdrage van €360 die gedeeltelijk of in zijn geheel (afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten) bij de verzekeraar terugverkregen kan worden.

Maak een afspraak

voor het inplannen van een intake-consult.
telefoon  010 - 290 95 09
Kwaliteit gegarandeerd