Gezond en ongezond tandvlees

Ontstoken tandvlees kan leiden tot teruggetrokken tandvlees. Gezond tandvlees is roze, ligt strak om de tanden en kiezen en bloedt niet als u uw tanden poetst. Rood, gezwollen of bloedend tandvlees duidt meestal op ontstoken tandvlees.

Wat is tandplak?

Na het tandenpoetsen ontstaat er langzaam een laagje tandplak op de tanden en kiezen. Dit laagje wordt steeds dikker. Tandplak is een zacht kleverig laagje dat voor het grootste gedeelte bestaat uit bacteriën. Als dit laagje langer dan 24 uur op de tanden blijft zitten zorgen de bacteriën ervoor dat het tandvlees ontstoken raakt. Dit wordt gingivitis genoemd. Het tandvlees ziet er rood uit en kan gezwollen zijn. Ook kan het tandvlees gaan bloeden bij het eten of het tandenpoetsen. Als het tandvlees langere tijd ontstoken blijft kan de tandvleesontsteking erger worden en uitbreiden naar het bot. Het bot zal zich dan gaan terugtrekken. Dit wordt ook wel parodontitis genoemd. Ook parodontitis kan door onze mondhygiënist behandeld worden.

Wat is tandsteen?

Als tandplak langer blijft zitten zal het zich vaak gaan verkalken tot tandsteen. Aan tandsteen hecht zich gemakkelijk weer nieuwe tandplak dat weer zal verkalken tot nieuw tandsteen. Zo ontstaat er langzaam steeds meer tandsteen. Als tandvlees langer ontstoken blijft, zal ook het bot gaan ontsteken en zich terugtrekken. Dat wordt parodontitis genoemd. Door parodontitis kunnen de tanden en kiezen los komen te staan. Het is dus belangrijk dat tandsteen wordt verwijderd. Helaas lukt dat niet met een tandenborstel: tandsteen zit daarvoor te vast op de tanden en kiezen. De mondhygiënist heeft speciale instrumenten waarmee het tandsteen wel verwijderd kan worden. Daarbij zal de mondhygiënist u zoveel mogelijk tips geven hoe u het beste uw tanden en kiezen schoon kunt maken.

De eerste afspraak: het tandvlees krijgt een cijfer

Nadat uw tandvlees door de mondhygiënist is onderzocht, wordt bepaald hoe gezond het tandvlees om de tanden en kiezen is. Dit wordt vastgelegd in een cijfer. Wij noemen dit de PPS-score (Periodiek Parodontale Screening).  Naar aanleiding van dit cijfer wordt bepaald of er bij u sprake is van gingivitis of parodontitis en of er verdere behandeling nodig is.

  • PPS-score 1: Er zijn geen verdiepte pockets gevonden.
  • PPS-score 2: De pockets zijn  verdiept (4-5mm).
  • PPS-score 3: De pockets zijn zeer diep (>6mm).
Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier

PPS score 1: Gingivitis

Tandplak op de overgang van uw tandvlees naar uw tand of kies en de plak die tussen uw tanden en kiezen zit, veroorzaakt ontstoken tandvlees. Dit wordt gingivitis genoemd. Als u plak niet goed verwijdert, zorgen de bacteriën in de plak ervoor dat uw tandvlees verder ontstoken raakt. Niet verwijderde plak verkalkt tot tandsteen. Aan tandsteen hecht zich gemakkelijk weer nieuwe plak. Tussen de tand en het tandvlees zit een kleine ruimte (pocket). Omdat ontstoken tandvlees los komt te staan van de tanden en kiezen wordt die ruimte dieper. Als dit niet behandeld wordt zal de gingivitis erger worden en uiteindelijk veranderen in parodontitis.

Behandeling van gingivitis

Het is dus belangrijk om elke dag de tandplak goed weg te poetsen. Onze mondhygiënist kan u daarbij helpen. Tijdens een mondhygiënebehandeling zal onze mondhygiënist bekijken of de tanden en kiezen goed schoon worden gehouden. Tandsteen en tandplak wordt verwijderd en samen met u zal de mondhygiënist bekijken wat de beste techniek is om uw tanden goed te poetsen.

Afbeelding: Rager, flossdraad en tandenstokers

Afbeelding: Rager, flossdraad en tandenstokers

Enkel het gebruik van een tandenborstel is daarbij niet voldoende. De haren van de tandenborstel komen namelijk niet goed tussen de tanden en kiezen. Daarom zijn er extra hulpmiddelen die dat wel kunnen. Deze hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld flossdraad, tandenstokers of ragers. Onze mondhygiënist zal u het gebruik ervan demonstreren. Ook zal onze mondhygiënist de beste methode voor u selecteren. Een bezoek aan de mondhygiënist zorgt ervoor dat tandvleesproblemen voorkomen of opgelost kunnen worden.

Hoe kan tand aanslag verwijderd worden

Verwijderen van aanslag door de tanden te polijsten

Verwijderen van aanslag door de tanden te polijsten

Doordat tanden langzaam ruwer kunnen worden, krijgen kleurstoffen uit voedingsmiddelen en dranken de kans om zich te hechten aan de tand. Het gevolg is dat er aanslag en verkleuring op het tandoppervlak ontstaat. Deze aanslag valt niet zelf weg te poetsen. De mondhygiënist kan de aanslag eenvoudig verwijderen door de tanden goed schoon te maken en te polijsten.

Voorbeelden van dranken die verkleuring veroorzaken zijn koffie, thee en rode wijn. Ook roken zorgt voor aanslag. Door het gebit regelmatig te laten rienigen door de mondhygiënist blijven de tanden mooi stralend en wit. Ook kan de mondhygienist kan u adviezen geven hoe u deze aanslag zoveel mogelijk kunt voorkomen.

PPS score 2: Parodontitis

De ontsteking in het tandvlees kan zich uitbreiden naar het kaakbot. Dan laat het tandvlees nóg verder los. Door de ontsteking gaan de vezels stuk en wordt het kaakbot afgebroken. Het gevolg is dat er nog diepere pockets ontstaan. Hierin verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot wordt parodontitis genoemd. Bij parodontitis staan de tanden en kiezen vaak los en is het tandvlees teruggetrokken. De wortel van de tand of kies ligt gedeeltelijk bloot. Parodontitis kan behandeld worden, zodat het tandvlees weer gezond wordt. Eenmaal teruggetrokken tandvlees komt niet meer terug.

Parodontitis behandeling

Stap 1. Noteren van de pockets in een parodontiumstatus

Bij een parodontitisbehandeling brengt de mondhygiënist eerst de ernst van het probleem in kaart. Dit wordt gedaan door voor elke tand en kies de pocket te noteren. Een pocket is de afstand van het tandvlees tot waar het tandvlees aan de tand hecht.

Stap 2. Verwijderen van tandsteen en geven van instructies.

Vervolgens zal de mondhygiënist, nadat een op uw situatie toegepaste mondhygiëne instructie is gegeven, het tandsteen van elke tand of kies verwijderen. Dit is een tijdrovende klus omdat het tandsteen zich meestal diep onder het tandvlees bevindt. Daarom heeft de mondhygiënist hier meestal meerdere afspraken voor nodig.

Heel erg belangrijk is dat u de mondhygiëne instructies die de mondhygiënist geeft elke dag uitvoert. Het tandvlees zal anders niet gezond worden.

parodontitis

Met een sonde worden de pockets gemeten.

Stap 3 Herbeoordeling: Na enkele maanden meet onze mondhygiënist de pockets weer op. Dit wordt de herbeoordeling genoemd. De meeste pockets zijn inmiddels weer gezond geworden door de behandeling van onze mondhygiënist in onze kliniek in Rotterdam. Soms blijven er echter toch enkele plekken waar de pocket niet geneest. Dat komt omdat er dan nog ergens tandsteen of tandplak in een erg diepe of moeilijk bereikbare pocket zit waar de mondhygiënist niet bij kan komen. Om deze moeilijk te bereiken plaats toch te kunnen reinigen zal de tandarts-implantoloog een operatieve behandeling (flap-operatie) uit moeten voeren.

Onze mondhygiënist en preventie-assistentes:

Tatevic Azarjan

Geregistreerd-mondhygiënist

Desiree

Preventie-assistente

Angelica

Preventie-assistente

Kosten mondhygiënebehandeling

Kosten van een mondhygiënebehandeling

 

 

Maak vandaag nog een afspraak met onze mondhygiënist!

Bent u benieuwd naar de kosten van een behandeling door de mondhygiënist? Wilt u graag een second opinion voordat u een beslissing neemt? Maak vandaag nog een afspraak via het formulier of bel ons op 010 290 9509.

tandheelkundig centrum wilhelminapier
Icoon - Check Icoon - Locatie Icoon - Telefoon Icoon - Zoeken Icoon-Social-Facebook Icoon-Social-LinkedIn Logo - Bollen