Bij de mondhygiënebehandelingen zal altijd ruim de tijd voor u worden genomen. Als u naar de mondhygiënist wordt verwezen wordt er eerst een cijfer aan uw tandvlees gegeven. Al snel blijkt of er sprake is van gingivitis of parodontitis.

Gingivitis – Kosten

Als er sprake is van gingivitis zal de behandeling zich beperken tot het uitgebreid reinigen van de tanden en kiezen en het geven van instructie. U wordt eventueel verzocht nog een keer terug te komen om te kijken of de mondhygiëne na de instructie goed gaat.

De kosten voor een uitgebreide gebitsreiniging zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteiten op 14,91 euro per 5 minuten (tarief 2023) .

Parodontitis – Kosten

Als er sprake is van parodontitis dient eerst het tandvlees uitgebreid in kaart te worden gebracht. Dit is een tijdrovende maar erg belangrijke klus. Rond elke tand en kies wordt gekeken hoe ver het bot zich heeft teruggetrokken. Doordat alles zo goed in kaart wordt gebracht, kan over een aantal maanden gekeken worden of de behandeling van de mondhygiënist aanslaat. Als dat niet het geval is, wordt er binnen ons centrum een afspraak gemaakt bij een van onze specialisten voor verdere behandeling.

De kosten voor het in kaart brengen van het teruggetrokken bot (pocketstatus) is ongeveer 195 euro. Vervolgens kan er een begroting worden gemaakt voor de te verwachten kosten bij de mondhygiënist.

Meer informatie over gingivitis en parodontitis vindt u op onze informatiepagina mondhygienist.

Download hier de behandeltarieven van 2023

Icoon - Check Icoon - Locatie Icoon - Telefoon Icoon - Zoeken Icoon-Social-Facebook Icoon-Social-LinkedIn Logo - Bollen