Wortelkanaalbehandelingen / Endodontoloog

Doet een wortelkanaalbehandeling pijn?

Met een verdoving is de behandeling zelden pijnlijk. Meestal zal door de verdoving eventueel bestaande pijn direct verdwijnen.

Ik heb antibiotica gekregen. De pijn is nu weg: is een wortelkanaalbehandeling nu nog wel nodig?

Antibiotica is slechts een symptoombestrijder. Dit houdt in dat door antibiotica de hoeveelheid bacteriën die zich in het ontstoken wortelkanaal bevinden verminderd worden waardoor de pijn (tijdelijk) wegtrekt. Helaas kan antibiotica het aantal bacteriën in het wortelkanaal nooit genoeg reduceren: er blijven altijd een aantal bacteriën in het wortelkanaal achter. Deze bacteriën gaan zich vermenigvuldigen waardoor de pijn na verloop van tijd (binnen enkele maanden) weer terug zal komen. Een antibioticakuur werkt dus slechts tijdelijk.

Het zeer frequent gebruik van antbiotica is af te raden: uw lichaam kan namelijk resistent raken voor antibiotica waardoor het op den duur niet meer zal werken (ook niet voor andere ziektes!). De enige oplossing om de ontsteking van het wortelkanaal echt te verwijderen is om de kanalen goed te desinfecteren en al de bacteriën te doden. Dit kan enkel gebeuren met een wortelkanaalbehandeling (of trekken van de kies).

Ik heb zojuist een wortelkanaalbehandeling gehad, maar heb nu last. Is dat normaal?

Pijn na afloop van een wortelkanaalbehandeling komt voor in 20 tot 40% van de gevallen. Deze pijn is slechts zelden ernstig. Bovendien is de pijn bij 90% van de patiënten na twee dagen verdwenen. Soms kan de pijn langer aanhouden, tot ongeveer een week. De pijn is meestal goed te onderdrukken met een gewone pijnstiller.

Waarom doet mijn eigen tandarts de wortelkanaalbehandeling niet zelf?

Als de tandarts vermoedt dat een wortelkanaalbehandeling moeilijk uit te voeren is, zal hij u doorsturen naar een specialist op dit gebied. Dit is een tandarts met zeer veel ervaring in het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen.

Waarom duurt een wortelkanaalbehandeling zo lang?

Het is erg belangrijk dat al de kanaaltjes die in de tand of kies zitten opgespoord worden en schoongemaakt worden. Dit is een nauwkeurig werkje waarvoor de tijd dient te worden genomen. Bij ons wordt altijd met de microscoop gecontroleerd of de kanalen écht schoon zijn.

Waarom wordt mijn wortelkanaalbehandeling niet in 1 keer afgemaakt?

Als een patiënt last heeft van een tand of kies wordt in eerste instantie enkel het geinfecteerde weefsel in het wortelkanaalverwijderd zodat de pijn weg kan trekken. Op een later tijdstip wordt de wortelkanaalbehandeling definitief afgemaakt. Dit wordt zo gedaan omdat het moeilijk te voorspellen is hoeveel tijd de behandeling precies gaat kosten. De kanalen met het ontstoken weefsel kunnen soms gemakkeljk, maar soms ook heel moeilijk te vinden zijn.

Wat gebeurt er als ik geen wortelkanaalbehandeling laat uitvoeren?

Als een tand of kies eenmaal ontstoken is, kan dit niet vanzelf genezen. De ontsteking zal altijd op blijven spelen. Dat komt doordat er zich bacteriën in het wortelkanaal bevinden die niet vanzelf weg zullen gaan (ook niet met antibiotica).

Er zijn in dit geval twee opties om te voorkomen dat u last krijgt: of u laat een wortelkanaalbehandeling uitvoeren of de tand of kies wordt getrokken. Als de kies nog goed genoeg is (wat meestal het geval is!) gaat de voorkeur uit naar een wortelkanaalbehandeling, zodat de ontsteking kan genezen en u geen last meer krijgt van de kies.

Waarom wordt ik doorgestuurd naar een endodontoloog

Een endodontoloog is een tandarts die een 3 jarige specialisatie heeft gevolgd op de universiteit op het gebied van wortelkanaalbehandelingen.

De endodontoloog voertdan ook de meer complexe wortelkanaalbehandelingen uit welke de algemeen tandarts te risicovol vindt omzelf te behandelen. Ook kan de tandarts-endodontoloog kleine chirurgische ingrepen uitvoeren aan de tandwortel.

Waarom moet mijn wortelkanaalbehandeling van een paar jaar geleden opnieuw uitgevoerd worden?

Een wortelkanaalbehandeling slaagt in de meeste gevallen de eerste keer al. Soms echter geneest de wortelpuntontsteking niet volledig of ontstaat er opnieuw een wortelpuntontsteking. Dit komt voor als er bijvoorbeeld weer een gaatje ontstaat of omdat het wortelkanaal niet volledig schoon kon worden gemaakt. Als het wortelkanaal dan opnieuw geïnfecteerd raakt kan er opnieuw een ontsteking ontstaan. Deze ontsteking kan dan behandeld worden door de wortelkanaalbehandeling opnieuw uit te voeren.

Ik heb een wortelkanaal- of zenuwbehandeling nodig. Met welke gevolgen moet ik rekening houden na de behandeling?

Een wortelkanaal- of zenuwbehandeling kan napijn veroorzaken. In de regel duurt dit twee tot drie dagen. Met een pijnstiller zoals paracetamol is de pijn goed te onderdrukken. Mocht de pijn langer aanhouden of toenemen, neemt u dan contact met ons op. Voorts wijzen wij erop dat het soms nodig is om de behandelde tand of kies van een kroon te voorzien. Als gevolg van de zenuwbehandeling kan een groot deel van een tand of kies verloren zijn gegaan waardoor er onvoldoende houvast is voor een gewone vulling.

Icoon - Check Icoon - Locatie Icoon - Telefoon Icoon - Zoeken Icoon-Social-Facebook Icoon-Social-LinkedIn Logo - Bollen