Uw bezoek aan onze kliniek:

In verband met het coronavirus hebben wij, naast alle standaard infectiepreventierichtlijnen, een aantal aanvullende maatregelen genomen. Daardoor kunt u bij ons veilig terecht voor uw behandeling.

Beoordeling gezondheid

 • Heeft u één of meer van de volgende symptomen: verkouden, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, of koorts? Of heeft u huisgenoot/gezinslid één of meer van bovenstaande symptomen of bewezen corona? Neem dan telefonisch contact met ons op om uw afspraak te verzetten.

Om uw afspraak goed te laten verlopen vragen wij u het volgende:

 • Kom niet te vroeg, kom niet te laat. Wacht eventueel even in de auto of buiten tot het tijd is.
 • Kom alleen naar onze praktijk. In principe blijft uw eventuele begeleider buiten het pand.
 • Houd altijd 1.5 meter afstand van andere patiënten. Wij hebben de wachtruimte speciaal hierop ingericht en markeringen op de vloer aangebracht;
 • Desinfecteer bij binnenkomst direct uw handen bij onze desinfectiezuil;
 • Draag bij voorkeur een mondkapje in de wachtruimte.

Wij zorgen voor:

 • Een aangepaste wachtkamer met een beperkt aantal mensen in de wachtkamer en waar iedereen op >1,5m van elkaar kan zitten;
 • Mensen met verkoudheidsklachten komen niet naar de kliniek: dit geldt zowel voor patiënten als medewerkers;
 • Na ieder bezoek desinfecteren wij de deurklinken als aanvulling op onze normale hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen;
 • Wanneer het nodig is zal de assistente u in de behandelkamer vragen uw mond te spoelen met een desinfecterend spoelmiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vertrouwen erop dat u de noodzaak van deze regels inziet en deze in acht neemt.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking,

Team Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier

—————————————————————-English version————————————————————-

Your visit at our office:

To prevent transmission of the Covid-19virus as much as possible there are some precautions

Your health

 • If you do have any of the following complaint: Fever, sneezing, coughing of if your housemates / family members have one or more  symptoms or are infected with Covid-19. Please call us to cancel/reschedule your appointment.

We ask you

 • Don’t be early, don’t be late. If you are too early, wait in the car or outside until it is time to arrive for your appointment;
 • If possible, arrive without company to your appointment;
 • Immediately disinfect your hands at our disinfection-column next to the reception;
 • Always keep 1.5 meters distance from other patients, also in the waiting room.

We take care for:

 • Limited number of patients in our waiting room. Patients can sit with >1.5m distance from each other;
 • After your visit we disinfect door handles as an extra precaution on top of our regular hygiene and infection-prevention precautions;
 • People  (patients and staff members) who has cold complaints do not enter our clinic;
 • When necessary, the assistant in the treatment room will ask you to rinse your mouth with a disinfectant fluid.

Thank you for your cooperation,

Team Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier

Icoon - Check Icoon - Locatie Icoon - Telefoon Icoon - Zoeken Icoon-Social-Facebook Icoon-Social-LinkedIn Logo - Bollen