21 april 2020

 

Geachte heer/mevrouw,

Vandaag hebben wij toestemming gekregen om vanaf 22 april weer open te gaan voor reguliere behandelingen. Wij gaan onze werkzaamheden dan ook weer hervatten. Mocht uw afspraak de afgelopen weken zijn afgebeld dan wordt u de komende dagen gebeld voor de nieuwe behandeldatum. Dit kan  mogelijk even kan duren omdat wij niet allen uw afspraak, maar de afspraken van alle patiënten de afgelopen 5 weken hebben moeten annuleren. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen.

Wij hebben de beschikking over voldoende beschermingsmiddelen en reinigen volgens richtlijnen van het RIVM/WIP waardoor de behandeling veilig voor u en voor ons plaats kan vinden. Daarbij plannen wij extra tijd in voor de behandeling zodat u zo min mogelijk mensen treft

Wel zijn er enkele belangrijke voorwaarden om op de afspraak te komen. Deze voorwaarden zijn er om zoveel mogelijk overdracht van het Corona virus te voorkomen. Heeft u een van de volgende klachten, neem dan contact met ons op om uw afspraak te annuleren:

 • Koorts
 • (droge) Hoest
 • Niezen
 • Verkoudheidsklachten zoals snotneus en verstopte neus
 • Maag- darmklachten zoals misselijkheid, oprispingen, diarree
 • Verminderde reuk/smaakgewaarwording
 • Ontsteking/zwelling van het ooglid
 • Zanderig gevoel in de ogen
 • Uw huisgenoten/familieleden een/meerdere van bovenstaande symptomen hebben of bewezen corona hebben

Mocht u geen van bovengenoemde klachten hebben, dan kan uw afspraak doorgaan met in acht neming van de volgende maatregelen

 • Kom niet te vroeg, kom niet te laat. Wacht eventueel even in de auto of buiten tot het tijd is.
 • Wij vragen u, indien mogelijk, alleen naar onze praktijk te komen. In principe blijft uw eventuele begeleider buiten het pand. Wij willen de drukte in de wachtkamer op deze manier zoveel mogelijk beperken.
 • Desinfecteer bij binnenkomst direct uw handen bij onze desinfectiezuil
 • Houd altijd 1.5 meter afstand van andere patiënten. Wij hebben de wachtruimte speciaal hierop ingericht en markeringen op de vloer aangebracht.
 • Wanneer het nodig is zal de assistente u in de behandelkamer vragen uw mond te spoelen met een desinfecterend spoelmiddel.
 • Vanzelfsprekend worden er nog steeds geen handen geschud.

Wij vertrouwen erop dat u de noodzaak van deze regels inziet en deze in acht neemt.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking,

Team Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier

 

—————————————————————-English version————————————————————-

 

Dear Sir / Madam….,

 

We have received permission from RIVM to continue with regular patient-treatments. To prevent transmission of the Covid-19 virus as much as possible there are some precautions.

If you have any of the symptoms which are listed below, please contact us to cancel your appointment:

 • Fever
 • Sneezing
 • Dry cough
 • Gastrointestinal complaints such as nausea, diarrhea
 • Reduced smell / taste perception
 • Inflammation and/or swelling of the eyelid
 • Gritty feeling in the eyes
 • Your housemates / family members have one or more of the above symptoms or are infected with Covid-19

If you do not have any of these complaints, your appointment can continue. Please take into account:

 • Don’t be early, don’t be late. If you are too early, wait in the car or outside until it is time to arrive for your appointment
 • If possible, arrive without company to your appointment to avoid there are too many people in the waiting room.
 • Immediately disinfect your hands at our disinfection-column next to the reception
 • Always keep 1.5 meters distance from other patients, also in the waiting room
 • When necessary, the assistant in the treatment room will ask you to rinse your mouth with a disinfectant fluid.
 • We do not shake hands.

We trust that you understand and observe the need for these rules.

 

Thank you in advance for your understanding and cooperation,

Team Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier

 

 

 

 

Namens alle medewerkers van de praktijk,

Het hele team van Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier

Maak een afspraak

voor het inplannen van een intake-consult. Dit is al op korte termijn mogelijk!
telefoon  010 - 290 95 09
Kwaliteit gegarandeerd